E-knjiga

📚Spremi se za malu maturu bez muke!📚

Zamisli da možeš da savladaš sve za malu maturu bez dodatnih časova i priprema. Sa našim e-knjigama, to je sada moguće!🏠✨

Sažete i koncizne e-knjige koje ti omogućavaju da brzo i efikasno savladaš gradivo.
Sadržaj je napisan od strane iskusnih profesora i usklađen sa najnovijim preporukama Ministarstva prosvete.

👩‍🏫Prednosti naših e-knjiga:

  1. Jasno i precizno izloženo gradivo – bez suvišnih informacija.
  2. Praktični saveti i smernice za efikasnije učenje i sigurnije polaganje male matue.
  3. Dostupnost na svim uređajima – uči na svom telefonu, tabletu ili računaru.
🎉Pripremi se na vreme i pristupi maloj maturi sa samopouzdanjem!
Naš cilj je da svaki učenik ima priliku da briljira. Zato, ne čekaj – započni svoju pripremu već danas!
👇Prijavi se i naruči svoj primerak👇
Naručenih e-knjiga
0 +

Fizika

Učenje fizike nikada nije bilo jednostavnije i zanimljivije.

🎤Interaktivna audio objašnjenja: Svaki koncept u knjizi dolazi sa detaljnim audio objašnjenjima, čineći učenje dinamičnim i zanimljivim.

🎨Pažljivo ilustrovano: Kompleksni pojmovi su predstavljeni kroz jasne i razumljive ilustracije, što olakšava razumevanje i pamćenje.

🧩Dodaci sa postepeno rešenim zadacima: Za svaku oblast fizike, nudimo dodatke sa zadacima koji su rešeni korak po korak, omogućavajući učenicima da efikasno usvoje i primene naučeno.

🔎”Fizika može izgledati kao zagonetka, ali sa pravim trikovima i savetima, svaki test postaje prilika za uspeh. Zato znam da će ova knjiga biti pravi izbor za vas.” – Autor

Hemija

Steći ćeš duboko razumevanje hemije što je ključno za uspeh na prijemnom.

🎧Interaktivni audio i video sadržaj: Pored tekstualnih objašnjenja, imaćeš pristup audio knjizi i zanimljivim edukativnim video materijalima koji olakšavaju učenje i pomažu u boljem razumevanju i pamćenju.

🖼️Bogato ilustrovana: Svaka hemijska reakcija, formula i koncept dolaze sa detaljnim ilustracijama i vizualnim prikazima koji podstiču vizuelno učenje i pomažu ti da vizualizuješ hemijske procese.

👩‍🔬Razumljiva i dostupna: Transformišemo kompleksne koncepte u jasne i razumljive lekcije, omogućavajući ti da sa lakoćom usvajaš gradivo.

🧐”Zapamti: svaka formula i reakcija koju naučiš je kao supermoć u tvojim rukama uz pomoću koje ćeš se pokazati u najboljem svetlu na prijemnom.” – Autor

Biologija

Spremi se na zanimljiv i efikasan način.

🧬Istražujemo temeljne biološke principe koji objašnjavaju kako jedinstvena struktura svake ćelije određuje njenu funkciju. Naučićete o važnosti ćelijske organizacije i kako ona omogućava raznovrsne životne procese.

🌳Razmatra se evolucija i kako je iz nje proistekla neverovatna raznolikost živih bića. Fokusiramo se na biologiju ljudskog tela, zdravlje i bolesti. Istražujemo kako ljudske aktivnosti utiču na naše zdravlje i okolinu.

🗺️Obuhvatamo teme kao što su migracije vrsta, ekološke niše i mehanizmi evolucijskih promena.

☀️”Svaki pojam iz biologije koji naučiš je jedan korak bliže maksimalnom učinku na maturi. Ova e-knjiga ti daje sve što ti je potrebno da taj put bude lakši i sigurniji.” – Autor

Srpski jezik i književnost

Šta je u ovoj e- knjizi?

☁️Gramatika: istorija jezika, Vukov rad, dijalekti, glasovi, glasovne promene, prozodija – proklitike, enklitike, sistem akcenata, tvorba reči, vrsta i služba reči, leksikologija, zavisne rečenice i sintaksa.

📕Književnost: podela na rodove i vrste, tipovi pripovedača, stilske figure sa primerima, spisak autora i njihovih dela sa oznakom kojem rodu i vrstu pripadaju, kako odrediti vrstu stiha, strofe i rime, kao i mali rečnik književnih termina koji za malu maturu morate znati.

✏️Pravopis: pisanje velikog i malog slova, spojeno i odvojeno pisanje i sistem pravopisnih znakova.

🔖Najvredniji deo – “Ukazala sam vam na tipična mesta gde mali maturanti gube poene, odnosno tipične greške i savete kako da ih izbegnete.” – Autor

Zaviri u naše e-knjige

fizika_1
fizika_2
fizika_3
fizika_4
fizika_5
bilogija_ebook_1
bilogija_ebook_2
bilogija_ebook_3
bilogija_ebook_4
biologija_ebook_5
hemija_1
hemija_2
hemija_3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Prijavi se!

Naruči svoj primerak e-knjige koji ti garantuje odlične rezultate na prijemnom ispitu.