Programi

devojka sedi sa laptopom i priprema se za malu maturu

IT PROGRAM

Nastava u školi 20.1.2024. - 16.6.2024.

Program pripreme za malu maturu se odvija subotom i nedeljom u prostorijama naše škole. Časovi traju po 2 sata za svaki predmet. 

IT matematika traje tri meseeca, od 20.1.2024. do 21.4.2024. nastava se odvija i subotom i nedeljom.

Srpski jezik nedeljom od 20.1.2024. do 16.6.2024. 

Izborni predmet subotom od 20.1.2024. do 16.6.2024. 

Naša škola obezbeđuje učenicima sav potreban materijal za rad kao i zbirke zadataka koje prate gradivo koje se obrađuje na časovima.

Grupe broje do 5 učenika, svi učenici polažu ulazni test, na osnovu kog određujemo početni nivo znanja učenika. Uz rane prijave moguće je birati neki od ponuđenih termina (prepodnevni, poslepodnevni ili večernji).

Plan rada

IT matematika – nastava je koncipirana tako da se prvih mesec dana obrađuju zadaci srednjeg i teškog nivoa (zbirke zadataka propisane od strane Ministarstva prosvete). Nakon toga se obrađuju logički zadaci i razvija sistematičnost u rešavanju zadataka, poslednji mesec je predviđen za rešavanje testova i simulacije prijemnog ispita. 

Srpski jezik i književnost i izborni predmet – prva četiri meseca se obrađuje gradivo koje je podeljeno u celine i po nivoima lakši, srednji, težak. Na kraju svakog meseca učenici polažu mesečni test koji nastavnicima služi kao uvid u znanje prethodno obrađene celine. Peti mesec je predviđen za testove, vežbanje, ponavljanje i simuliranje prijemnog ispita.

KLASIČAN PROGRAM

Nastava u školi 20.1.2024. - 16.6.2024.

Program pripreme za malu maturu se odvija subotom i/ili nedeljom u prostorijama naše škole. 

Časovi traju po 2 sata za svaki predmet. Naša škola obezbeđuje učenicima sav potreban materijal za rad kao i zbirke zadataka koje prate gradivo koje se obrađuje na časovima.

Plan i program je kompletno baziran na preporukama Ministarstva prosvete. Svaki učenik polaže ulazni test, na osnovu kog se raspoređuje u grupe. 

Grupni program (do 12 učenika)  – matematika i/ili srpski, subotom, u dva termina od 9h do 13h i od 13h do 17h

Poluindividualni program (do 5 učenika ) – matematika i/ili srpski jezik i/ili izborni predmet, u terminima koji se formiraju prema želji učenika.

Plan rada

Prva četiri meseca se obrađuje gradivo koje je podeljeno u celine i po nivoima lakši, srednji, težak. Na kraju svakog meseca učenici polažu mesečni test koji nastavnicima služi kao uvid u znanje prethodno obrađene celine. Peti mesec je predviđen za testove, vežbanje, ponavljanje i simuliranje prijemnog ispita. 

 Broj mesta je ograničen. Prijavite se na vreme!

nastavnica sprema decu za malu maturu, predaje matematiku u učionici
online nastavnik predaje preko računara

ONLINE PROGRAM

Google učionica

Klasičan program od 16.12.2023. do 16.6.2024.
Ubrzan program od 11.2.2024. do 16.6.2024.

Svaki učenik ima posebnu google učionicu, preko koje dobija sav potreban materijal i u kojoj se nalazi jedan na jedan sa nastavnicima. Učenici u toku  kursa dobijaju preko 1000 rešenih zadataka i primera, testove na nedeljnom nivou, audio prezentacije, mesečne testove, simulacije prijemnog, postupno rešene primere kao i konsultacije na kraju svakog meseca. Ovo je pravi program pripreme za malu maturu ukoliko znaš da organizuješ vreme.

Plan rada

Klasičan program (VI meseci) – predavanja iz svakog predmeta su koncipirana tako da se jednom nedeljno prate predavanja iz izabranog predmeta i vežbaju primeri. Potrebno je 90 minuta dnevno posvetiti obradi gradiva, koje učenici dobijaju u vidu materijala (audio, video, prezentacija, rešeni primeri).  Dva dana nedeljno su predviđena za samostalan rad učenika (domaći zadatak, analiza dela, vežbanje i ponavljanje gradiva). 

Ubrzani program (IV meseca) – predavanja iz svakog predmeta su koncipirana tako da se dva puta nedeljno prate predavanja iz izabranog predmeta i vežbaju primeri. Jedan dan nedeljno je predviđen za samostalan rad učenika (domaći zadatak, analiza dela, vežbanje i ponavljanje gradiva). 

Učenici mogu birati koji od ponuđenih predmeta žele da pohađaju, a mogu uzeti I kompletan program izborom sva tri predmeta.

Na kraju svakog meseca učenik ima mesečni test koji obuhvata celinu koja je obrađena tog meseca. 

Poslednji  mesec programa je baziran na testovima, simulacijama prijemnog ispita kao i online konsultacijama sa profesorom.

Prijavi se!

Iskoristi šansu i prijavi se za program koji ti garantuje odlične rezultate na prijemnom ispitu.