Sofija D.

Svima bih preporučila da upišu ovu školu, zato što rade na zanimljiv način i otkrivaju neke cake pomoću kojih lako mogu da se reše teški zadaci.